Home Bài viết Ngành kỹ thuật in và truyền thông được đào tạo như thế...

Ngành kỹ thuật in và truyền thông được đào tạo như thế nào?

105
0

Tổng quan về chương trình đào tạo ngành kỹ thuật in và truyền thông: Mô hình đổi mới, cấu trúc theo chuẩn mực quốc tế, đối tượng tuyển sinh và mục tiêu đào tạo.

1. Mô hình và chương trình đào tạo

Ngành KỸ THUẬT IN & TRUYỀN THÔNG được đào tạo theo mô hình và chương trình đào tạo chung của khối Kỹ thuật – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng từ năm 2009 (K54). Chương trình được đổi mới một cách cơ bản, toàn diện theo những chuẩn mực quốc tế, chú trọng tính thiết thực của nội dung chương trình và năng lực làm việc của người tốt nghiệp, đồng thời có tính mềm dẻo và tính liên thông cao, phát huy tối đa khả năng cá nhân của mỗi sinh viên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học và nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao của xã hội trong xu thế nền kinh tế tri thức toàn cầu hóa.

Các bậc học được cấu trúc lại theo mô hình 4-1-1 (Cử nhân-Kỹ sư-Thạc sĩ) kết hợp 4-2 (Cử nhân-Thạc sĩ), phù hợp với mô hình của các trường đại học trên thế giới.

Chương trình cử nhân được thiết kế cho thời gian 4 năm, định hướng cơ bản, đào tạo ngành rộng; trang bị cho người học những kiến thức khoa học-kỹ thuật nền tảng và năng lực nghề nghiệp cơ bản để có khả năng thích ứng với những công việc khác nhau trong lĩnh vực ngành rộng được đào tạo. Khối lượng chương trình cử nhân tối là 130 tín chỉ. Sau khi hoàn thành bằng cử nhân, người học có thể đi làm hoặc học tiếp lên chương trình kỹ sư (»1 năm đối với các ngành kỹ thuật) hoặc thạc sĩ (»2 năm). Chương trình cử nhân được chia làm 2 loại:

 • Chương trình Cử nhân kỹ thuật (Bachelor of EngineeringBEng), đào tạo theo định hướng tính toán, thiết kế và phát triển hệ thống, sản phẩm kỹ thuật, công nghệ. Người tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật của Trường ĐHBK Hà Nội được xét tuyển để học tiếp chương trình Kỹ sư cùng ngành.
 • Chương trình Cử nhân công nghệ (kỹ thuật) (Bachelor of Technology, BTech), đào tạo định hướng ứng dụng và vận hành hệ thống, thiết bị công nghệ. Cử nhân công nghệ muốn học tiếp chương trình Kỹ sư thuộc cùng lĩnh vực đào tạo phải hoàn thành chương trình chuyển đổi để đạt yêu cầu tương đương với chương trình Cử nhân kỹ thuật.

Chương trình kỹ sư được thiết kế cho thời gian 5 năm (1 năm đối với người tốt nghiệp cử nhân), mang tính định hướng nghề nghiệp chuyên sâu, đào tạo ngành hẹp (chuyên ngành), bổ sung cho người học những kiến thức kỹ thuật nâng cao và kỹ năng nghề nghiệp để có thể sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của thực tế công việc. Chương trình kỹ sư có khối lượng 159 tín chỉ đối với người học thẳng hoặc 29 tín chỉ đối với người đã có bằng cử nhân cùng ngành học. Người tốt nghiệp kỹ sư cũng có thể học tiếp lên chương trình thạc sĩ (» 1-1,5 năm), trong trường hợp xuất sắc có thể được xét tuyển để làm thẳng nghiên cứu sinh.

2. Cấu trúc chương trình

Cấu trúc khung chương trình ngành Kỹ thuật In & Truyền thông được thiết kế dựa trên các chuẩn mực quốc tế (ABET, CDIO), đảm bảo đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của Ngành, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt, liên thông giữa các bậc học và ngành đào tạo.

3. Đối tượng tuyển sinh

Chương trình Cử nhân

 • Học sinh tốt nghiệp phổ thông trúng tuyển kỳ thi đại học khối A theo nhóm ngành của Trường ĐHBK Hà Nội theo quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Người đã tốt nghiệp đại học các ngành khác có thể học chương trình thứ hai theo quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo những quy định cụ thể của Trường ĐHBK HN.

Chương trình Kỹ sư

 • Người tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật In và Truyền thông của Trường ĐHBK Hà Nội được tuyển thẳng vào học chương trình chuyển hệ 1 năm.
 • Người tốt nghiệp Cử nhân kỹ thuật in ở các trường đại học khác được tuyển thẳng vào học chương trình 1 năm nhưng phải bổ sung một số học phần tuỳ theo chương trình học cử nhân của từng trường.
 • Người tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ in của Trường ĐHBK Hà Nội được xét tuyển vào học chương trình chuyển hệ 1 năm sau khi hoàn thành một học kỳ chuyển đổi, bổ sung.
 • Người đang học chương trình Cử nhân hoặc Kỹ sư các ngành khác tại Trường ĐHBK Hà Nội có thể học chương trình song bằng theo Quy định về học ngành thứ hai hệ đại học chính quy của Trường ĐHBK HN.
 • Người tốt nghiệp đại học các ngành khác của Trường ĐHBK hoặc của các trường đại học khác có thể học chương trình thứ hai theo quy chế chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo và theo những quy định cụ thể của Trường ĐHBK HN.

4. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của Chương trình Cử nhân Kỹ thuật In và truyền thông là trang bị cho người tốt nghiệp:

(1)Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành in truyền thông

(2)Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp

(3)Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế

(4)Năng lực tham gia xây dựng và phát triển ý tưởng sản phẩm, qui trình và thiết bị sản xuất, vận hành và khai thác hệ thống SX, nhận biết và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn

(5)Phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Mục tiêu của chương trình Kỹ sư In và truyền thông:

Ngoài 5 mục tiêu của chương trình cử nhân, chương trình Kỹ sư còn trang bị cho người học:

(6)  Năng lực xây dựng và phát triển ý tưởng sản phẩm, qui trình công nghệ, thiết bị; vận hành và khai thác hệ thống SX, nhận biết và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn; Năng lực tổ chức, quản lý và điều hành 1 cơ sở sản xuất

Người tốt nghiệp chương trình Kỹ sư In và truyền thông có thể đảm nhiệm công việc với vai trò là

 • § Kỹ xây dựng và quản lý dự án
 • § Kỹ sư tổ chức và điều hành sản xuất
 • § Kỹ sư thiết kế, phát triển hệ thống
 • § Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng
 • § Kỹ sư kiểm định, đánh giá
 • § Tư vấn thiết kế, giám sát

tại tất cả cả các cơ sở in với các loại hình in khác nhau, các công ty nghiên cứu, chế tạo và kinh doanh vật tư, thiết bị ngành in, các cơ quan quan quản lý in các cấp.