name card

Những mẫu Namecard in nổi

Namecard (danh thiếp) là công cụ giao tiếp không thể thiếu được của mỗi nhân viên kinh doanh. Nó là bộ mặt của công...